∙ Εξοπλισμός ∙

∙ Ηλεκτροθεραπεία ∙

Φαραδικά

Γαλβανικά

Διαδυναμικά

Διασταυρούμενα

Παρεμβαλλόμενα

T.E.N.S

Υπέρηχα

Διαθερμία Βραχέων Μικροκυμάτων

Laser (σάρωσης-εστίασης)

Λάμπα υπερύθρων-υπεριωδών ακτίνων

∙ Θερμοθεραπεία - Κρυοθεραπεία ∙

Παραφινόλουτρο

Δινόλουτρο

Ηλεκτρομάλαξη

Close Menu